Obavijest o poništenju javnog natječaja za odabir direktora društva Zračna luka Osijek d.o.o.