Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon), Zračna luka Osijek d.o.o. kao naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa:

Dimnjak d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66, OIB: 93385987809
DMK Servisi d.o.o. Osijek, Biljska cesta 66, OIB: 99277549338
Adis d.o.o. Višnjevac, Eugena Kvaternika 124, OIB: 96302511488
Zajednica športskih udruga grada Osijeka, Osijek, A. Reisnera 46/a (SD “Zrinjevac”), OIB: 41954548138
AGRO KONZALTING obrt za knjigovodstvo i poslovno savjetovanje, vl. Roberta Hampovčan, Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, OIB: 76924691272
HR KONZALTING d.o.o. Osijek, Cvjetkova ulica 31, OIB: 41777122915
PVZ PUGNUS-zadruga branitelja, Osijek, Cvjetkova ulica 31, OIB: 92058729315