Skip to Content

Blog Archives

Završen natječaj za izbor originalnog vizualnog identiteta i slogana

Zračna luka Osijek je u suradnji s Odjelom za kulturologiju Sveučilišta u Osijeku objavila natječaj namijenjen za studente i bivše studente Odjela s ciljem definiranja novog vizualnog identiteta i slogana Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.

Ideja je bila proizvesti jak dojam i asocijaciju na turističku destinaciju i povećati prepoznatljivost destinacije. Također smo željeli pobuditi interes za destinacijom u skladu s raznolikom turističkom ponudom, atrakcijama i karakterističnim turističkim proizvodima regije.

Od pristiglih radova, zajedničko povjerenstvo Zračne luke Osijek i Odjela za kulturologiju je odabralo rad Marine Huskić kao najoriginalniji i najinventivniji te ćemo nastojati u budućim formiranjima putnih aranžmana, u promociji destinacije koristiti dijelove nagrađenog rada.

Autorici izabranog rada je pripala nagrada, i to dvije povratne karte na relaciji Osijek-London-Osijek. Čestitamo!

0 Continue Reading →

Natječaj za izbor originalnog vizualnog identiteta i slogana

Natječaj za izbor originalnog vizualnog identiteta i slogana turističke destinacije
Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
Zračna luka Osijek d.o.o. Klisa u suradnji s Odjelom za kulturologiju, 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje

NATJEČAJ

2 Continue Reading →