Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Zračna luka Osijek uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Zračnoj luci Osijek. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Zračna luka Osijek, P.P. 47, HR-31000 Osijek
  • na fax broj: +385 (0) 31 514-460
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: kruno.peric@osijek-airport.hr
  • donijeti osobno u upravu Zračne luke Osijek, Vukovarska 67, Osijek-Klisa, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Službenik za informiranje: Krunoslav Perić, tel: +38531514498

Izvješća o provedbi ZPPI

2021. |  PDF  CSV       2020. |  PDF  CSV       2019. |  PDF  CSV

2018. |  PDF  CSV       2017. |  PDF  CSV       2016. |  PDF  CSV

Zakonodavstvo

  • Zakon o zračnim lukama, Narodne novine broj 19/98, 14/11, 78/15
  • Zakon o zračnom prometu, Narodne novine broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13, 92/14
  • Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15