Zračna luka Osijek d.o.o. je društvo za pružanje usluga u zračnom prometu

Zračna luka Osijek je 4D kategorija prema ICAO klasifikaciji, opremljena sustavom za instrumentalni prilaz prve kategorije. Uzletno-sletna staza dužine 2500 m i širine 45 m omogućava prihvat i otpremu najvećih putničkih i cargo zrakoplova. Putnička zgrada omogućava protok putnika od 150 do 200 tisuća putnika godišnje.

Zračna luka Osijek je operator i jedini handling agent osječke zračne luke. Omogućujemo opsluživanje i individualan pristup svakom prijevozniku:

  • P/O svih zrakoplova generalne avijacije
  • koordinacija prometa (najava leta, potvrda i organizacija P/O)
  • operativni poslovi (kontrola opsluživanja, poruke o kretanju zrakoplova, povezivanje s otpremnikom, sanitarnom i veterinarskom inspekcijom, planiranje utovara/istovara, naplata usluga, prijevoz i smještaj posade)

DJELATNOSTI

Osnovna djelatnost aerodroma predstavlja skup svih aktivnosti koje u prvom redu znače prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, robe i pošte.

Zračna luka ima jednu uzletno-sletnu stazu duljine 2500 m i širine 45 m, stajanku za zrakoplove veličine 300 x 90 m sa obilježene četiri pozicije za parkiranje zrakoplova tipa A319/320 i svu potrebnu opremu koja omogućava prihvat i otpremu zrakoplova maksimalne težine do 190 tona (npr. IL76), odnosno zrakoplova do uključivo VII vatrogasne kategorije.

Putnička zgrada površine 1800m2 omogućava protok od 200 do 400 putnika na sat, odnosno 100 000 do 150 000 putnika godišnje.

Cargo skladište od 2400 m2 otvorenog i zatvorenog prostora omogućuje skladištenje robe u tri rastera od po 500 m2, od kojih je jedan registriran kao javno skladište, a dva rastera kao carinsko skladište tipa «A».

Sekundarne djelatnosti su one aktivnosti koje su obuhvaćene registracijom tvrtke, a pomažu u zapošljavanju svih kapaciteta tijekom cijele godine, te omogućuju pružanje cjelovite usluge krajnjim korisnicima.

Osijek je regionalni centar istočne Hrvatske.

Gravitacijsko područje zračne luke Osijek ima potencijal od 1,5 do 2 milijuna putnika. Obuhvaćeno je područjem radijusa od oko 100 do 150 km oko Zračne luke Osijek (vrijeme vožnje 1 do 2 sata). Istočna Hrvatska, sa svojih ~ 890.000 stanovnika, čini jezgru gravitacijskog područja. Proteže i na regije susjednih država: Mađarske (južno područje oko grada Pečuha), Bosne i Hercegovine (područje sjeverno od Tuzle) i Srbije (Vojvodina).

Otvorenost: prema NOTAM-u
Smjer i udaljenost od grada: 20 km jugoistočno od Osijeka
Nadmorska visina: 88 m (290 ft)
Ref. temperatura: 27° C (kolovoz)
MAG VAR/Godišnja promjena: 4° E (2012) / 0,1° povećanje
SITA adresa: OSIAPXH
IATA kod: OSI
ICAO kod: LDOS
ICAO klasa zračne luke: 4D
Koordinate zračne luke: 452745,60 N 0184836,56 E

Osobine uzletno-sletne staze:
• Dužina: 2500 m
• Širina: 45 m
• Orijentacija: 111° / 291° (11/29)
• Materijal: asfalt (2500 m)
• Nosivost: PCN 70 F/A/W/T

Prilazna svjetla:
• 11 ALS 420m SALS, PAPI 3°
• 29 ALS 900m ALPA-ATA, PAPI 3°
• Svjetlosno označavanje:
• Svjetla pragova i kraja USS-e, rubova USS-e, spojnica i stajanke.
• Osvjetljenje stajanke s četiri reflektora na stupovima 25 m, 9×400 W
Dozvoljene vrste prometa IFR/VFR
Komunikacijske službe HKZP
• APP 118.800 MHz
• TWR 118.800 MHz
Radionavigacijski uređaji i uređaji za slijetanje
• L ID: CE Frekvencija: 372 KHz
• NDB ID: OSJ Frekvencija 422 KHz
• ILS CAT I

Zimska oprema / Oprema za odleđivanje
• Kamion sa snježnim plugom
• Četke za čišćenje snijega
• Snjegobacač
• Posipač uree
• Odleđivanje zrakoplova
Vrste goriva/ulja JET A1, AVGAS 100LL
AD vatrogasna kategorija
• Unutar AD HR: CAT IV.
• na zahtjev do CAT VII.
Površina i nosivost stajanke
• Površina: 300×90 m, asfalt
• Nosivost: PCN 70 F/A/W/T
Kontakt
• opc@osijek-airport.hr
• +385 31 514451
• +385 31 514402

MISIJA

Misija Zračne luke Osijek je aktivno uključivanje u hrvatske, europske i svjetske transportne i gospodarske tokove, uz kontinuirano ulaganje u infrastrukturu (prilagođavajući je potrebama rasta prometa i zahtjevima sigurnog i redovitog odvijanja prometa), implementacija novih tehnologija a posebno školovanje i usavršavanje svih zaposlenih s ciljem postizanja stručnog i profesionalnog provođenja osnovne djelatnosti.

VIZIJA

Vizija Zračne luke Osijek je biti međunarodna regionalna zračna luka sa kontinuiranim cjelogodišnjim prometom koja podržava i promovira gospodarski rast i razvoj Istočne Hrvatske i Regije u cjelini, osiguravajući visoku kvalitetu i najviše standarde u svakom segmentu usluga koje pruža.

URED UPRAVE:
Tel.: +385 31 514400
Fax: +385 31 514460
E-mail: info@osijek-airport.hr

DIREKTOR: Ivan Kos

Ured za opće poslove:
Pravni poslovi | Sanela Vidić Popović, rukovoditeljica 031514403
Kontroling, ljudski potencijali i sustav praćenja usklađenosti poslovanja | Darija Vuković, rukovoditeljica 031514410
Sustav upravljanja sigurnošću, usklađenošću i kvalitetom | Alan Rukavina, rukovoditelj 031514450
Informacijsko-komunikacijske tehnologije | Krasnodar Brleković, rukovoditelj 031514444

Služba aerodromskih operacija | Mirna Prelog-Gudelj, rukovoditeljica 031514411

Odjel prihvata i otpreme putnika i prtljage | Mirta Vlahović, voditeljica 031514401

Odjel robnog prometa i skladišta | Davor Hanić, voditelj 031514442

Spasilačko-vatrogasna postrojba | Dominik Jung, zapovjednik 031514458

Služba održavanja | Milan Kranjčević, rukovoditelj 031514444

Služba zaštite | Davor Zanze, rukovoditelj 031514420

Služba financija i računovodstva | Katarina Jelečević, rukovoditeljica 031514440

Služba komercijale i marketinga
Odjel komercijale | Luka Galic, voditelj 031514461
Odjel marketinga | Krunoslav Perić, voditelj 031514498
Putnička agencija | Ivana Burazin, voditeljica 031284611

Članovi nadzornog odbora:

Ivan Hampovčan, predsjednik

Silvestar Vargek, zamjenik predsjednika

Tatjana Grganović, član

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE OSIJEK d.o.o. 2021.

Sjednica Nadzornog odbora broj 2/2021
Najava sjednice

Sjednica Nadzornog odbora broj 1/2021

Najava sjednice

Obavijest o održanoj sjednici

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE OSIJEK d.o.o. 2020.

Sjednica Nadzornog odbora broj 2/2020

Najava sjednice

Obavijest o održanoj sjednici

Sjednica Nadzornog odbora broj 1/2020

Najava sjednice

Obavijest o održanoj sjednici

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE OSIJEK d.o.o. 2019.

Sjednica Nadzornog odbora broj 2/2019

Najava sjednice

Obavijest o održanoj sjednici

Sjednica Nadzornog odbora broj 1/2019

Najava sjednice

Obavijest o održanoj sjednici

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA ZRAČNE LUKE OSIJEK d.o.o. 2018.

Sjednica Nadzornog odbora broj 2/2018

Najava sjednice

Sjednica Nadzornog odbora broj 1/2018

Najava sjednice

Obavijest o održanoj sjednici