POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU

ARHIVA

Usluge mobilne i fiksne telefonije:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (31.05.2022.)

Ponudbeni list – Prilog 1.

Troškovnik (izmjenjen) – Prilog 2.

Popis glavnih usluga – Prilog 3.

Pojašnjenje i izmjena Dokumentacije o nabavi i Troškovnika, produljenje roka za dostavu ponuda

Rok za dostavu ponuda: 10.06.2022. do 11,00 sati

Usluge mobilne i fiksne telefonije:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (11.05.2022.)

Ponudbeni list – Prilog 1.

Troškovnik – Prilog 2.

Popis glavnih usluga – Prilog 3.

Rok za dostavu ponuda: 19.05.2022. do 11,00 sati

PONIŠTEN

Usluge servisnog održavanja i popravaka vozila i radnih strojeva:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (03.05.2022.)

Ponudbeni list – Prilog 1.

Popis vozila i radnih strojeva – Prilog 2.

Troškovnik – Prilog 3.

Izjava o raspolaganju resursima – Prilog 4.

Rok za dostavu ponuda: 11.05.2022. do 11,00 sati

Nabava rabljenog kombi vozila putem financijskog leasinga

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 2. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Prilog 3. Troškovnik

Izmjena dokumentacije o nabavi i priloga

Izmjenjeni obrasci s danom 24.03.2022.

Prilog 1. Ponudbeni list

Prilog 3. Troškovnik

Produženi rok za dostavu ponuda je 31.03.2022. do 10:00 sati

PONIŠTEN

Izrada podloga za pregovaranje sa zračnim prijevoznicima (routes development)

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi

Prilozi Dokumentacije o nabavi – 1, 3 i 4

Prilog 2 Dokumentacije o nabavi

Rok za dostavu ponuda: 26.05.2021. do 11,00 sati

Usluge snimanja i analize postojećeg stanja infrastrukture i poslovanja Zračne luke Osijek d.o.o.

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi

Prilozi Dokumentacije o nabavi – 1, 3 i 4

Prilog 2 Dokumentacije o nabavi

Rok za dostavu ponuda: 26.05.2021. do 11,00 sati

Usluga izrade stručne studije analize pojave i praćenja stanja faune ptica na Zračnoj luci Osijek i okolnom području:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (24.11.2020.)

Ponudbeni list

Troškovnik

Popis obavljenih usluga

Grijač fenskih lopatica motora zrakoplova:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (22.10.2020.)

Ponudbeni list

Tehničke specifikacije

Rok za dostavu ponuda: 30.10.2020 do 11h

Usluga fotometrijskog ispitivanja rasvjete:

Poziv na dostavu ponuda (13.10.2020.)

Ponudbeni list – Prilog 1.

Troškovnik – Prilog 2.

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2020. do 11,00 sati

Usluge popravka aerodromskog vatrogasnog vozila:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (07.11.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (07.11.2019.)

Troškovnik – Prilog 2. (07.11.2019.)

Popis glavnih usluga – Prilog 3. (07.11.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 4. (07.11.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 15.11.2019. do 11,00 sati

Informatička oprema za sektor prometa:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (31.10.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (31.10.2019.)

Tehničke karakteristike – Prilog 2. (31.10.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (31.10.2019.)

Popis glavnih isporuka robe – Prilog 4. (31.10.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 5. (31.10.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 08.11.2019. do 11,00 sati

Rabljeni strojevi (četke) za čišćenje snijega:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (25.10.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (25.10.2019.)

Tehničke specifikacije predmeta nabave – Prilog 2. (25.10.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (25.10.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 4. (25.10.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 04.11.2019. do 11,00 sati

Rabljeni kamioni s ralicama za čišćenje snijega:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (10.10.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (10.10.2019.)

Tehničke specifikacije predmeta nabave – Prilog 2. (10.10.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (10.10.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 4. (10.10.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 18.10.2019. do 11,00 sati

Vozilo za opskrbu pitkom vodom:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (27.09.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (27.09.2019.)

Tehničke specifikacije predmeta nabave – Prilog 2. (27.09.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (27.09.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 4. (27.09.2019.)

Izmjena Dokumentacije o nabavi – produljenje roka za dostavu ponuda (04.10.2019.)

Druga izmjena i dopuna Dokumentacije o nabavi 09.10.2019.

Rok za dostavu ponuda: 14.10.2019. godine do 11,00 sati

Informatička oprema za sektor prometa:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (10.10.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (10.10.2019.)

Tehničke karakteristike – Prilog 2. (10.10.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (10.10.2019.)

Popis glavnih isporuka robe – Prilog 4. (10.10.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 5. (10.10.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 18.10.2019. do 11,00 sati

PONIŠTEN

Rabljeni strojevi (četke) za čišćenje snijega:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (10.10.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (10.10.2019.)

Tehničke specifikacije predmeta nabave – Prilog 2. (10.10.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (10.10.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 4. (10.10.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 18.10.2019. do 11,00 sati

PONIŠTEN

Informatička oprema za sektor prometa:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (30.09.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (30.09.2019.)

Tehničke karakteristike – Prilog 2. (30.09.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (30.09.2019.)

Popis glavnih isporuka robe – Prilog 4. (30.09.2019.)

Podaci o podugovarateljima – Prilog 5. (30.09.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 09.10.2019. do 11,00 sati

PONIŠTEN

Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi 09.07.2019.

Prilozi Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. – Prilog 4.) 09.07.2019.

Rok za dostavu ponuda: 17.07.2019. do 11,00 sati

PONIŠTEN

Usluge tjelesne zaštite na Zračnoj luci Osijek:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi – 01.07.2019.

Prilozi Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. – Prilog 4.) – 01.07.2019.

Rok za dostavu ponuda: 10.07.2019. do 11,00 sati

Obnova rasvjete (landside):

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (03.04.2019.)
Ponudbeni list – Prilog 1. (03.04.2019.)
Troškovnik – Prilog 2. (03.04.2019.)
Rok za dostavu ponuda: 11.04.2019. do 11,00 sati

Terensko vozilo za obilazak zaštitne ograde na Zračnoj luci Osijek:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (28.03.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (28.03.2019.)

Tehničke specifikacije predmeta nabave – Prilog 2. (28.03.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (28.03.2019.)

Izjava o roku isporuke i jamstvenom roku – Prilog 4. (28.03.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 05.04.2019. do 11,00 sati

Videonadzor:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (09.11.2018.)

Prilozi 1., 3., 4. i 5. (09.11.2018.)

Prilog 2. Troškovnik (09.11.2018.)

Odgovori na upite gospodarskih subjekata (15.11.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 19.11.2018. do 11,00 sati

Snježni plug:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni list i Troškovnik (12.09.2018.)

Izmjena i dopuna Dokumentacije o nabavi (13.09.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 21.09.2018. do 11,00 sati

Strukturno kabliranje objekata:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni list i Troškovnik (03.08.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 24.08.2018. do 11,00 sati

Nabava programskog paketa za upravljanje ljudskim potencijalima – najam licence uz mogućnost otkupa:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi i Ponudbeni list s troškovnikom (02.08.2018.)

Izmjena Dokumentacije o nabavi 03.08.2018.

Ponudbeni list s troškovnikom – NOVI (07.08.2018.)

Pojašnjenje dopune ponudbenog lista s troškovnikom

Rok za dostavu ponuda: 13.08.2018. do 11,00 sati

Nabava bacača snijega:

Poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom i prilozi (31.07.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 09.08.2018. do 11,00 sati

Nabava dizelskog goriva:

Nabava loživog ulja:

Nabava loživog ulja:

Zakup poslovnih prostra – samouslužni aparati:

Geodetske usluge:

Geodetske usluge:

Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića:

Nabava loživog ulja:

Nabava dizelskog goriva Eurodiesel:

Zakup reklamnih objekata na Zračnoj luci Osijek: