Obavijest o sprječavanju sukoba interesa:

Na temelju članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16, u daljnjem tekstu: Zakon), Zračna luka Osijek d.o.o. kao Naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik Naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.