Vrijeme prijave je različito za svakog prijevoznika. Molimo Vas da provjerite uputstva odabranog prijevoznika i da se registrirate na vrijeme kako bi se izbjegla eventualna kašnjenja.

Za domaći promet preporučamo 60 minuta za prijavu prije predviđenog leta.

Za međunarodni promet preporučamo 120 minuta za prijavu prije predviđenog leta.

Molimo putnike da pri rezervaciji putničke karte provjere ograničenja prijevoznika na količinu i težinu osobne i predane prtljage.

Otvorenost Putničkog terminala

Službeno vrijeme otvorenosti Zračne luke je i vrijeme otvorenosti Putničkog terminala. Za sva pitanja slobodno nas kontaktirajte radnim danom u vremenu od 7:00 – 15:00 na broj telefona +385 31 514453.

SAVJETNIK ZA PRIJAVU

⇒ Prilikom dolaska u putničku zgradu Zračne luke Osijek zaputite se prema šalteru za prijavu putnika i prtljage (check-in).
*Ukoliko IMATE isprintan „boarding pass“ (kupon) i imate samo ručnu prtljagu možete se uputiti direktno prema ulazu („gate“).
NAPOMENA: Naša putnička agencija za svoje putnike obavlja uslugu prijave leta i šalje „boarding pass“ (kupon).

⇒ Pripremite dokumente jer slijedi provjera istih.

⇒ Sigurnosna provjera.

⇒ Prolazak u čekaonicu prije leta.

**Ukoliko NEMATE „boarding pass“ (kupon) i imate dodatnu prtljagu:

⇒ Predajete prtljagu na šalteru za prijavu putnika i prtljage (check-in šalter).

⇒ Dobivate “boarding pass” (kupon).

⇒ Zaputite se prema ulazu („gate“).

⇒ Provjera dokumenata.

⇒ Sigurnosna provjera.

⇒ Prolazak u čekaonicu prije leta.

Prijava za let putem Interneta (Web check-in)

Prijavom putem Interneta štedite svoje vrijeme.

Identifikacija se može obaviti pomoću imena i prezimena, broja elektroničke karte ili rezervacijskog koda.

Uvjeti i ograničenja registracije za let variraju i  ovise o pravilima pojedinih zrakoplovnih prijevoznika.