Prijava nepravilnosti

Sve uočene nepravilnosti možete prijaviti na e-mail adresu: info@osijek-airport.hr.

Podatke o objavljenim nadmetanjima možete dobiti uvidom na stranice Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske

JAVNA NABAVA U TIJEKU:

ARHIVA:

Vozila za vuču sredstava prihvata i otpreme zrakoplova – traktori

Naručitelj: Zračna luka Osijek d.o.o. Klisa, Vukovarska 67, OIB: 48188420009

Predmet nabave: Vozila za vuču sredstava prihvata i otpreme zrakoplova – traktori

Procijenjena vrijednost nabave: 600.000,00 kuna bez PDV

Evidencijski broj nabave: NMV-3/2018

Broj objave iz EOJN RH: 2018/S 0F5-0027670

Rok za dostavu ponuda: 29.10.2018. do 10,00 sati

Elektronička dostava ponuda: Da

Zakon: Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i povezani propisi

Vozilo za vuču sredstava zimske službe – rabljeni traktor

Naručitelj: Zračna luka Osijek d.o.o. Klisa, Vukovarska 67, OIB: 48188420009

Predmet nabave: Vozilo za vuču sredstava zimske službe – rabljeni traktor

Procijenjena vrijednost nabave: 600.000,00 kuna bez PDV

Evidencijski broj nabave: NMV-2/2018

Broj objave iz EOJN RH: 2018/S 0F5-0027030

Rok za dostavu ponuda: 23.10.2018. do 12,00 sati

Elektronička dostava ponuda: Da

Zakon: Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i povezani propisi

Opskrba električnom energijom

Naručitelj: Zračna luka Osijek d.o.o. Klisa, Vukovarska 67, OIB: 48188420009

Predmet nabave: Opskrba električnom energijom

Procijenjena vrijednost nabave: 250.000,00 kuna bez PDV

Evidencijski broj nabave: NMV-1/2018

Broj objave: 2018/S 0F5-0012532

Rok za dostavu ponuda: 12.06.2018. do 12,00 sati

Elektronička dostava ponuda: Da

Zakon: Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16) i povezani propisi