POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE U TIJEKU

ARHIVA

Priprema financijskog restrukturiranja Zračne luke Osijek d.o.o. s planom provedbe:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi 09.07.2019.

Prilozi Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. – Prilog 4.) 09.07.2019.

Rok za dostavu ponuda: 17.07.2019. do 11,00 sati

PONIŠTEN

Usluge tjelesne zaštite na Zračnoj luci Osijek:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi – 01.07.2019.

Prilozi Dokumentaciji o nabavi (Prilog 1. – Prilog 4.) – 01.07.2019.

Rok za dostavu ponuda: 10.07.2019. do 11,00 sati

Obnova rasvjete (landside):

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (03.04.2019.)
Ponudbeni list – Prilog 1. (03.04.2019.)
Troškovnik – Prilog 2. (03.04.2019.)
Rok za dostavu ponuda: 11.04.2019. do 11,00 sati

Terensko vozilo za obilazak zaštitne ograde na Zračnoj luci Osijek:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi (28.03.2019.)

Ponudbeni list – Prilog 1. (28.03.2019.)

Tehničke specifikacije predmeta nabave – Prilog 2. (28.03.2019.)

Troškovnik – Prilog 3. (28.03.2019.)

Izjava o roku isporuke i jamstvenom roku – Prilog 4. (28.03.2019.)

Rok za dostavu ponuda: 05.04.2019. do 11,00 sati

Videonadzor:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi (09.11.2018.)

Prilozi 1., 3., 4. i 5. (09.11.2018.)

Prilog 2. Troškovnik (09.11.2018.)

Odgovori na upite gospodarskih subjekata (15.11.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 19.11.2018. do 11,00 sati

Snježni plug:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni list i Troškovnik (12.09.2018.)

Izmjena i dopuna Dokumentacije o nabavi (13.09.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 21.09.2018. do 11,00 sati

Strukturno kabliranje objekata:

Poziv na dostavu ponuda i Dokumentacija o nabavi i Ponudbeni list i Troškovnik (03.08.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 24.08.2018. do 11,00 sati

Nabava programskog paketa za upravljanje ljudskim potencijalima – najam licence uz mogućnost otkupa:

Poziv na dostavu ponuda s Dokumentacijom o nabavi i Ponudbeni list s troškovnikom (02.08.2018.)

Izmjena Dokumentacije o nabavi 03.08.2018.

Ponudbeni list s troškovnikom – NOVI (07.08.2018.)

Pojašnjenje dopune ponudbenog lista s troškovnikom

Rok za dostavu ponuda: 13.08.2018. do 11,00 sati

Nabava bacača snijega:

Poziv na dostavu ponuda s dokumentacijom i prilozi (31.07.2018.)

Rok za dostavu ponuda: 09.08.2018. do 11,00 sati

Nabava dizelskog goriva:

Nabava loživog ulja:

Nabava loživog ulja:

Zakup poslovnih prostra – samouslužni aparati:

Geodetske usluge:

Geodetske usluge:

Nabava alkoholnih i bezalkoholnih pića:

Nabava loživog ulja:

Nabava dizelskog goriva Eurodiesel:

Zakup reklamnih objekata na Zračnoj luci Osijek: