Prioritetni ciljevi Antikorupcijskog programa

 • Cilj 1. – Jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu
 • Cilj 2. – Stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama
 • Cilj 3. – Afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju

.

Osnovne organizacijske vrijednosti

 • Profesionalnost 
 • Etičnost 
 • Društvena odgovornost
 • Jačanje međuljudskih odnosa i timskog rada
 • Razvoj

Principi prema trećim stranama

 • Transparentnost 
 • Zakonitost u radu i postupanjima u svim segmentima poslovanja 
 • Kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika 
 • Sigurnost i zaštita 
 • Kontinuirana nadogradnja i poboljšanje sustava kvalitete

Službenik za informiranje

Krunoslav Perić

 • Tel: 031 514461
 • E-mail: kruno.peric@osijek-airport.hr
 • Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa,
  p.p. 47, 31000 Osijek

Povjerenik za etiku

Sanela Vidić Popović

 • Tel: 031 514403
 • Mob: 091 1111545
 • E-mail: sanela.vidic@osijek-airport.hr
 • Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa,
  p.p. 47, 31000 Osijek

Osoba za nepravilnosti

Krunoslav Perić

 • Tel: 031 514461
 • E-mail: kruno.peric@osijek-airport.hr
 • Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa,
  p.p. 47, 31000 Osijek