Korupcija predstavlja društveno neprihvatljivu pojavu koja izravno ugrožava ljudska prava, razara moral te ugrožava stabilnost i gospodarski napredak države. Osim nužnog suzbijanja i sankcioniranja njenih pojavnih oblika, učinkovita borba protiv korupcije pretpostavlja usmjeravanje resursa na prevenciju pojavljivanja koruptivnog ponašanja.
Glavni ciljevi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2010.-2012. bili su jačanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu, stvaranje preduvjeta za sprječavanje korupcije na svim razinama te afirmacija pristupa „nulte tolerancije“ na korupciju.
U narednom razdoblju, kao rezultat bezuvjetne političke opredijeljenosti za borbu protiv korupcije i stvaranje sustavnih rješenja za učinkovito suzbijanje korupcije na svim razinama, Hrvatski sabor je 27. veljače 2015. godine donio Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine („Narodne novine“, br. 26/15). Glavni cilj Strategije je spriječiti korupciju odnosno upravljati njezinim rizicima u tijelima javne vlasti, a sukladno postavljenim ciljevima to se planira postići povećanjem integriteta, odgovornosti i transparentnosti tijela javne vlasti te jačanjem antikoruptivnih mehanizama u tijelima javne vlasti. Smjernice za provedbu tih mjera u razdoblju 2019.-2020. formulirane su Antikorupcijskim programom za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu 2019.-2020., kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela 10. svibnja 2019. godine („Narodne novine“, br. 48/2019), a na temelju tih mjera i smjernica, Zračna luka Osijek d.o.o. je donijela Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020., kojim određuje konkretne aktivnosti kojima će nastojati postići navedene ciljeve i nastaviti razvijati i unaprjeđivati sustav preventivnog antikorupcijskog djelovanja uspostavljen na temelju Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2010. do 2012. godine.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana

Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020.

Kalendar važnih događaja 2021.

Opći i posebni ciljevi za slijedeće trogodišnje razdoblje

Godišnji plan rada Rukovoditelja financijske kontrole za 2021.

Sponzorstva i donacije: 2020.

Osnovne organizacijske vrijednosti

 • Profesionalnost 
 • Etičnost 
 • Društvena odgovornost
 • Jačanje međuljudskih odnosa i timskog rada
 • Razvoj

Principi prema trećim stranama

 • Transparentnost 
 • Zakonitost u radu i postupanjima u svim segmentima poslovanja 
 • Kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika 
 • Sigurnost i zaštita 
 • Kontinuirana nadogradnja i poboljšanje sustava kvalitete

Službenik za informiranje

Krunoslav Perić

Tel: 031 514498
E-mail: kruno.peric@osijek-airport.hr
Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47, 31000 Osijek
Godišnji plan rada

Povjerenik za etiku

Sanela Vidić Popović

Tel: 031 514403
Mob: 091 1111545
E-mail: sanela.vidic@osijek-airport.hr
Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa, p.p. 47, 31000 Osijek
Godišnji plan rada

Osoba za nepravilnosti

Krunoslav Perić

 • Tel: 031 514498
 • E-mail: kruno.peric@osijek-airport.hr
 • Adresa: Zračna luka Osijek, Vukovarska 67, Klisa,
  p.p. 47, 31000 Osijek