Advent u Beču | 2 dana

Advent u Beču

Advent u Beču | 3 dana

Advent u Beču 1

Advent u Budimpešti

Advent u Budimpešti

Advent u Krakowu

Advent u Krakowu

Advent u Pragu

Advent u Pragu

Advent u Veroni

Advent u Veroni

Božićno krstarenje Dunavom Beč-Budimpešta-Bratislava-Beč

Krstarenje Dunavom Beč-Beč

Božićno krstarenje Dunavom | Beč-Linz-Regensburg-Nurnberg

Krstarenje Dunavom Beč-Nurnberg

Božićno krstarenje Dunavom | Nurnberg-Regensburg-Linz-Beč

Krstarenje Dunavom Nurnberg-Beč

Kako biste lakše odabrali i na najljepši način započeli svoj odmor ili putovanje, kontaktirajte nas ili posjetite u našoj poslovnici.

Putnička agencija “Zračna luka Osijek”

Adresa: Trg A. Starčevića – pothodnik, 31000 Osijek

Tel: +385 31 284611

E-mail: agencija@osijek-airport.hr

RADNO VRIJEME:

PONEDJELJAK – PETAK 08:00 – 19:00

SUBOTA 08:00 – 12:00

NEDJELJA I BLAGDANI neradno

ID KOD HR-AB-31-030026579

PDV BROJ: HR48188420009
Voditeljica poslovnice: Ivana Burazin

Sjedište: Zračna luka Osijek d.o.o.,

Vukovarska 76, 31207 Klisa, OIB: 48188420009


To make it easier to choose and start your vacation or trip in the most beautiful way, contact us or visit our office.

Osijek Airport travel agency

Address:  Trg Ante Starčevića  bb – pothodnik, 31000 Osijek, Croatia

Tel: + 385 31 284 611

E-mail: agencija@osijek-airport.hr

WORKING HOURS:

MONDAY – FRIDAY 08:00 – 19:00

SATURDAY 08:00-12:00
HOLIDAYS AND SUNDAYS CLOSED

ID KOD HR-AB-31-030026579

Acting Head of office: Ivana Burazin

Headquarters: Osijek Airport ltd.,

Vukovarska 76, 31207 Klisa, OIB 48188420009, VAT NUMBER: HR48188420009