Berlin & Njemačka

architecture-berlin-brandenburg-gate-64278

Istanbul

istanbul-day-sunset-silhouettes

Poljska

krakow-castle-wisla-wawel-monument-poland

Dunav | Osijek - Beč

budapest-danube-parliament

Dunav | Vidin - Osijek

29676554928_0271e4d14c_h

Dunav | Vukovar - Beč

belvedere-1601377_1920

Kako biste lakše odabrali i na najljepši način započeli svoj odmor ili putovanje, kontaktirajte nas ili posjetite u našoj poslovnici.

Putnička agencija “Zračna luka Osijek”

Adresa: Trg A. Starčevića – pothodnik, 31000 Osijek

Tel: +385 31 284611

E-mail: agencija@osijek-airport.hr

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak i petak: 08:00-16:00
Utorak, srijeda i četvrtak: 08:00-19:00
Subota, nedjelja i praznici: neradno

ID KOD HR-AB-31-030026579

PDV BROJ: HR48188420009
Voditeljica poslovnice: Ivana Burazin

Sjedište: Zračna luka Osijek d.o.o.,

Vukovarska 76, 31207 Klisa, OIB: 48188420009


To make it easier to choose and start your vacation or trip in the most beautiful way, contact us or visit our office.

Osijek Airport travel agency

Address:  Trg Ante Starčevića  bb – pothodnik, 31000 Osijek, Croatia

Tel: + 385 31 284 611

E-mail: agencija@osijek-airport.hr

WORKING HOURS:

Monday and friday: 08:00-16:00
Tuesday, wednesday and thursday: 08:00-19:00
Saturday, sunday and holidays: closed

ID KOD HR-AB-31-030026579

Acting Head of office: Ivana Burazin

Headquarters: Osijek Airport ltd.,

Vukovarska 76, 31207 Klisa, OIB 48188420009, VAT NUMBER: HR48188420009